Vilde blomster i bede og krukker

Vilde blomster i bede

Du kan gøre din have mere naturvenlig ved at dyrke flere vilde, hjemmehørende blomster. En lang række vilde, danske arter kan fint indpasses i traditionelle blomsterbede på lige fod med forædlede og importerede arter. De vilde blomster er ofte smukke og giver grøftekantslook til blomsterbedet samtidig med, at de er til gavn for biodiversiteten. Jeg kan kun opfodre til, at vilde blomster inviteres ind i havens bede, og det er heldigvis blevet langt lettere at skaffe de vilde blomster på planteskoler og i havecentre. Du kan også dyrke planterne fra indsamlede eller købte frø.

Vilde og fordlede blomster_Lene Pedersenjpg

Et vidunderligt eksempel på en blomsterhave, hvor vilde blomster får liv at blande sig med mere kultiverede planter. De blå slangehoved er utroligt smukke og passer perfekt ind i det solbeskinnede blomsterbed. De hvide lugtløs kamille fylder også meget, og indimellem er der enkelte eksemplarer af merian, natlys og kornvalmue (Foto: Lene Pedersen).

Jeg giver her mine anbefalinger til vilde blomster, der er gode at dyrke i havens blomsterbede. Jeg har medtaget de arter, som jeg synes er smukke og fungerer godt i et blomsterbed. Det er både etårige, toårige og flerårige planter. De kan brede sig lidt eller selvså, men jeg har undgået de mere aggressive arter. Det er ikke en udtømmende liste, og der findes helt sikkert andre arter, som er lige så gode.

Tabel 1: Hjemmehørende vilde blomster til havens bede. Alle arterne egner sig til dyrkning i almindeligt blomsterbed, og jeg har også markeret dem, som jeg anbefaler til hhv. tørre sandbede og til våde sumpbede. 

 

Alm. blomsterbed

Sandbed

Sumpbed

Aften-pragtstjerne

Silene latifolia ssp. alba

x

 

 

Almindelig blæresmælde

Silene vulgaris

x

 

 

Almindelig blåhat

Knautia arvensis

x

x

 

Almindelig knopurt

Centaurea jacea

x

x

 

Almindelig kællingetand

Lotus corniculatus

x

x

 

Almindelige merian

Oreganum vulgare

x

x

 

Almindelig mjødurt

Filipendula ulmaria

x

 

x

Almindelig pomerans-høgeurt

Pilosella aurantiaca

x

x

 

Almindelig sankthansurt

Hylotelephium

x

x

 

Almindelig slangehoved

Echium vulgare

x

x

 

Almindelig tjærenellike

Viscaria vulgaris

x

x

 

Almindelig torskemund

Linaria vugaris

x

 

 

Blodrød storkenæb

Geranium sanguineum

x

x

 

Cikorie

Cichorium intybus

x

x

 

Dagpragtstjerne

Silene dioica

x

 

 

Engelsk græs

Armeria maritima

x

x

 

Farve-gåseurt

Anthemis tinctoria

x

x

 

Filtbladet kongelys

Verbascum thapsus

x

x

 

Forglemmigej

Myosotis

x

 

 

Hare-Kløver

Trifolium arvense

x

 

 

Hjortetrøst

Eupatorium cannabinum

x

 

x

Hulkravet kodriver

Primula veris

x

 

x

Hvid okseøje

Leucanthemum vulgare

x

x

 

Hyldebladet baldrian

Valeriana sambucifolia

x

 

x

Kattehale

Lythrum salicaria

x

 

x

Knoldet mjødurt

Filipendula vulgaris

x

x

 

Kornblomst

Centaurea cyanus

x

 

 

Korn-Valmue

Papaveraceae rhoas

x

x

 

Kæmpe-natlys

Oenothera glazioviana

x

x

 

Nyse-Røllike

Achillea ptarmica

x

 

x

Muse-Vikke

Vicia cracca

x

 

 

Mørk kongelys

Verbascum nigrum

x

x

 

Prikbladet perikon

Hypericum perforatum

x

 

 

Rosen-Katost

Malva alcea

x

 

 

Skov-Løg

Allium scorodoprasum

x

 

 

Vild gulerod

Daucus carota

x

x

 


Tabel 2: Forvildede og naturaliserede planter, men ikke oprindelig i Danmark. Alle arterne egner sig til dyrkning i almindeligt blomsterbed, og jeg har også markeret dem, som jeg anbefaler til tørre sandbede og til våde sumpbede.

 

 

Alm. blomsterbed

Sandbed

Sumpbed

Almindelig fingerbøl

Digitalis purpurea

x

 

 

Akeleje

Aquilegia vulgaris

x

 

 

Eng-storkenæb

Geranium pratense

x

 

x

Foder-Esparsette

Onobrychis viciifolia

x

x

 

Foder-Lucerne

Medicago sativa ssp. sativa

x

x

 

Kartebolle

Dipsacus

x

 

 

Vellugtende aftenstjerne

Hesperis matronalis

x

 

 


Kattehalejpeg

Kattehale er en af mine favoritter blandt hjemmehørende blomster i haven. De smukke blomster tiltrækker mange insekter, og de trives mange steder. I naturen vokser de typisk langs vandløb, og i haven passer da også godt ind på bredden af havedammen eller i et regnvandsbed. Men kattehale trives også fint i almindelig havejord i blomsterbedet.

IMG_2411jpeg

Almindelig merian er oplagt at dyrke i blomsterbedet eller i krukker. Den blomstrer i højsommeren, og blomsterne er fulde af nektar af høj kvalitet. Den trives i tør og sandet jord, og den breder sig langsomt til store puder. Frøstandene er fine, og bladene holder sig grønne og friske langt ind på vinteren.

IMG_2291jpeg

I dette blomsterbed dyrkes blandt andet de hjemmehørende farvegåseurt, filtbladet kongelys, hvid okseøje og fingerbøl. Læge-Kvæsurt med de mørkerøde små blomster er faktisk også hjemmehørende, men meget sjælden. Bedet er etableret på sandet jord i fuld sol.

Vilde blomster i krukker

En række vilde blomster er også smukke i krukker. Det er oplagt at erstatte nogle af de importerede og forædlede krukkeplanter med de bedste af de hjemmehørende arter. Vi har endnu ikke en lang tradition for vilde blomster i krukker, og mine egne erfaringer på området er endnu begrænsede. Jeg har først for relativt nylig fået øjnene op for idéen efter at have set en TV-reportage fra bi-forskeren Dave Goulsons have. Han havde bl.a. en fantastisk smuk krukke med kællingetand. Andre arter af vilde blomster, som jeg godt tør anbefale til krukker er almindelig merian, skt. hansurt, blodrød storkenæb, vild gulerod, farvegåseurt, hvid okseøje, dagpragtstjerne, aftenpragtstjerne, blæresmælde, rejnfan og gederams.  
IMG_2091jpeg

Kællingetand fungerer rigtig godt som krukkeplante. Den slænger sig graciøst ud over krukkekanten og blomstrer over en lang periode. Kællingetand er levested for et utal af insekter.


Kilder: Den nye nordiske flora af Bo Mossberg og Lennart Stenberg, samt Naturbasen

Skrevet af Marie Uth