Eksempler på naturplaner

Folde med oplevelser

Denne hobbyejendom er smukt beliggende op ad en gammel fredsskov. Ejerne bruger det tilhørende areal til afgræsning med kødkvæg, og de ønskede hjælp til at nyindrette jordstykket, så der kommer bedre sammenhæng mellem bygninger og en nygravet sø og flere naturoplevelser på arealet. I naturplanen er der skabt udsigt fra stuehus til søen gennem to eksisterende læhegn. En del af det nordlige læhegn er integreret i folden, så dyrene åbner det op. Der er placeret en remise og blomsterstriber for at skabe bedre vilkår for den vilde fauna, og der er placeret låger i hegnet for at indbyde til gåture og naturoplevelser på areaet i det daglige. Endelig bliver græsplænen i frugthaven omlagt til blomstereng med slåede stier.  

Vildtremise

Her ses et udsnit af en tegning af en vildtremise. Etablering af vildtremisen er første skridt i et naturprojekt, hvor lodsejeren ønsker at omlægge sit jordstykke fra landbrugsjord til remise, skov og græsland med gode mulighed for jagt og naturoplevelser. Remisen består af tæt randbeplantning og et stort åbent areal med spredte trægrupper og enkeltstående træer, som til sammen vil skabe et beskyttet område med læ og sol. Remisen vil fremme dyreliv, fugleliv og insekt-faunaen, og der bliver mulighed for at høste mange frugter, nødder og bær.
Denne naturplan består af tegning, plantevalg og plan for etablering.