pic

Vilde blomster i bede

Du kan gøre din have mere naturvenlig ved at dyrke flere vilde, hjemmehørende blomster. En lang række vilde, danske arter kan fint indpasses i traditionelle blomsterbede på lige fod med forædlede og importerede arter. De vilde blomster er ofte smukke og giver grøftekantslook til blomsterbedet samtidig med, at de er til gavn for biodiversiteten. Jeg kan kun opfodre til, at vilde blomster inviteres ind i havens bede, og det er heldigvis blevet langt lettere at skaffe de vilde blomster på planteskoler og i havecentre. Du kan også dyrke planterne fra indsamlede eller købte frø.

pic
Et vidunderligt eksempel på en blomsterhave, hvor vilde blomster får liv at blande sig med mere kultiverede planter. De blå slangehoved er utroligt smukke og passer perfekt ind i det solbeskinnede blomsterbed. De hvide lugtløs kamille fylder også meget, og indimellem er der enkelte eksemplarer af merian, natlys og kornvalmue (Foto: Lene Pedersen).

Jeg giver her mine anbefalinger til vilde blomster, der er gode at dyrke i havens blomsterbede. Jeg har medtaget de arter, som jeg synes er smukke og fungerer godt i et blomsterbed. Det er både etårige, toårige og flerårige planter. De kan brede sig lidt eller selvså, men jeg har undgået de mere aggressive arter. Det er ikke en udtømmende liste, og der findes helt sikkert andre arter, som er lige så gode.

Tabel 1: Hjemmehørende vilde blomster til havens bede. Alle arterne egner sig til dyrkning i almindeligt blomsterbed, og jeg har også markeret dem, som jeg anbefaler til hhv. tørre sandbede og til våde sumpbede. 

    Alm. blomsterbed Sandbed Sumpbed
Aften-pragtstjerne Silene latifolia ssp. alba x    
Almindelig blæresmælde Silene vulgaris x    
Almindelig blåhat Knautia arvensis x x  
Almindelig knopurt Centaurea jacea x x  
Almindelig kællingetand Lotus corniculatus x x  
Almindelige merian Oreganum vulgare x x  
Almindelig mjødurt Filipendula ulmaria x   x
Almindelig pomerans-høgeurt Pilosella aurantiaca x x  
Almindelig sankthansurt Hylotelephium x x  
Almindelig slangehoved Echium vulgare x x  
Almindelig tjærenellike Viscaria vulgaris x x  
Almindelig torskemund Linaria vugaris x    
Blodrød storkenæb Geranium sanguineum x x  
Cikorie Cichorium intybus x x  
Dagpragtstjerne Silene dioica x    
Engelsk græs Armeria maritima x x  
Farve-gåseurt Anthemis tinctoria x x  
Filtbladet kongelys Verbascum thapsus x x  
Forglemmigej Myosotis x    
Hare-Kløver Trifolium arvense x    
Hjortetrøst Eupatorium cannabinum x   x
Hulkravet kodriver Primula veris x   x
Hvid okseøje Leucanthemum vulgare x x  
Hyldebladet baldrian Valeriana sambucifolia x   x
Kattehale Lythrum salicaria x   x
Knoldet mjødurt Filipendula vulgaris x x  
Kornblomst Centaurea cyanus x    
Korn-Valmue Papaveraceae rhoas x x  
Kæmpe-natlys Oenothera glazioviana x    
Nyse-Røllike Achillea ptarmica x   x
Muse-Vikke Vicia cracca x x  
Mørk kongelys Verbascum nigrum x    
Prikbladet perikon Hypericum perforatum x    
Rosen-Katost Malva alcea x    
Skov-Løg Allium scorodoprasum x    
Vild gulerod Daucus carota x x  

Tabel 2: Forvildede og naturaliserede planter, men ikke oprindelig i Danmark. Alle arterne egner sig til dyrkning i almindeligt blomsterbed, og jeg har også markeret dem, som jeg anbefaler til tørre sandbede og til våde sumpbede.

    Alm. blomsterbed Sandbed Sumpbed
Almindelig fingerbøl Digitalis purpurea x    
Akeleje Aquilegia vulgaris x    
Eng-storkenæb Geranium pratense x   x
Foder-Esparsette Onobrychis viciifolia x x  
Foder-Lucerne Medicago sativa ssp. sativa x x  
Kartebolle Dipsacus x    
Vellugtende aftenstjerne Hesperis matronalis x    
pic
Kattehale er en af mine favoritter blandt hjemmehørende blomster i haven. De smukke blomster tiltrækker mange insekter, og de trives mange steder. I naturen vokser de typisk langs vandløb, og i haven passer da også godt ind på bredden af havedammen eller i et regnvandsbed. Men kattehale trives også fint i almindelig havejord i blomsterbedet.
pic
Almindelig merian er oplagt at dyrke i blomsterbedet eller i krukker. Den blomstrer i højsommeren, og blomsterne er fulde af nektar af høj kvalitet. Den trives i tør og sandet jord, og den breder sig langsomt til store puder. Frøstandene er fine, og bladene holder sig grønne og friske langt ind på vinteren.
pic
I dette blomsterbed dyrkes blandt andet de hjemmehørende farvegåseurt, filtbladet kongelys, hvid okseøje og fingerbøl. Læge-Kvæsurt med de mørkerøde små blomster er faktisk også hjemmehørende, men meget sjælden. Bedet er etableret på sandet jord i fuld sol.

Vilde blomster i krukker

En række vilde blomster er også smukke i krukker. Det er oplagt at erstatte nogle af de importerede og forædlede krukkeplanter med de bedste af de hjemmehørende arter. Vi har endnu ikke en lang tradition for vilde blomster i krukker, og mine egne erfaringer på området er endnu begrænsede. Jeg har først for relativt nylig fået øjnene op for idéen efter at have set en TV-reportage fra bi-forskeren Dave Goulsons have. Han havde bl.a. en fantastisk smuk krukke med kællingetand. Andre arter af vilde blomster, som jeg godt tør anbefale til krukker er almindelig merian, skt. hansurt, blodrød storkenæb, vild gulerod, farvegåseurt, hvid okseøje, dagpragtstjerne, aftenpragtstjerne, blæresmælde, rejnfan og gederams.

pic
Kællingetand fungerer rigtig godt som krukkeplante. Den slænger sig graciøst ud over krukkekanten og blomstrer over en lang periode. Kællingetand er levested for et utal af insekter.

Kilder: Den nye nordiske flora af Bo Mossberg og Lennart Stenberg, samt Naturbasen